Digital Yıllık

İlköğrenim, Lise, Üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yıllık çalışmaları şimdiye değin sadece matbaa bazlı olarak yapılmaktaydı. Ancak son zamanlarda teknolojik imkanların artmasıyla; interaktif cd tasarımı alternatifi ortaya çıkmıştır. Okullar matbaada yıllık bastırmanın yanısıra, video görüntüleri ve bilgisayar destekli animasyonlarla zenginleştirilmiş interaktif yıllık cd'leri tasarlatmaktadırlar. Peki neden?

• Daha fazla bilgi,resim vb. içerik kullanabilme,
• Video görüntüsü içerebilmesi,
• Uzun ömürlü ve kalıcı olabilmesi,
• Daha görsel,estetik ve kullanışlı olması,
• Daha düşük maliyetli olması,
• Çalışmaya her aşamada müdahale edebilme imkanı, hata olasılığının daha az olması.