Digital Katolog

Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü, sayfa sayısı ile sınırlı tanıtım-reklam araçlarıdır.

Kağıt/baskı kalitesi, müşteriye ulaşabilme imkanlarının ölçüsü, kataloğun taşınabilirliği, hedef kitlenin yaklaşımı gibi faktörler kataloğun etkisini çok büyük ölçüde etkilemektedir ve genelde olumsuz etkilemektedir.

Oysa ki Dijital Katalog; uzun ömürlüdür, internet ve cd ortamında her bilgisayarda sorunsuz ve kolaylıkla çalışabilmektedir, matbaada basılan bir kataloğa göre daha düşük maliyete sahiptir.

Daha geniş bir müşteri kitlesine extra bir çaba göstermeden ulaşabilir, hedef kitle üzerinde etkisi daha fazladır ve daha kalıcıdır, güncellemelerle canlılığını koruyabilir, firmanızın prestijini artırır, taşınması-iletilmesi daha kolaydır, çok daha fazla içerik ve bilgi kullanılabilir ve bu nedenle daha büyük bir çalışma oluşturulabilir.