Anasayfa
E-posta
Download
kurumsal hizmetler kampanya referanslar iletişim

Dizi Tanımlama ve Değer Atanması
Kod Yazılımı

Option explicit komutunu sayfanın en üstüne yazmak gerekir.
Dim ile değişken tanımlanır.
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>
<%option explicit
dim ad(5), selam,sayi1,sayi2,sonuc,s1,s2,d,d1,d2
ad(1)="aydin"
ad(2)="kerem"
ad(3)="yasir"
ad(4)="eşref"
ad(5)="hasan"
selam="merhaba"
sayi1=25
sayi2=10
s1=5
s2=8%>

Yukarıda değişkenlere atanan değerler sayfanın neresinde görüntülenmek isteniyorsa aşağıdaki şekilde ilgili satıra ekleme yapılır.
<% = ad(3) %>  <%=selam%>
<%= ad(1)&"& nbsp;" &selam %>
<%sonuc=sayi1+sayi2%><%= sonuc %>
<%sonuc=sayi1*sayi2%><%= sonuc %>
<%d=s1*s2/11
d1=round(d,2) 'kesirli kısmın 2 basamağını yazdırma
d2=d\1 'tam sayıya çevirme
response.Write(d &"<br>"& d1 &"<br>"& d2)%>
Görünümü

yasir  merhaba
aydin merhaba
35
250
3,63636363636364
3,64
4
ASP DERSLERİ
:: Giriş
:: Tarih Yazdırma
:: Saat Yazdırma
:: Rasgele Resim
:: Değişken Tanımlama
:: Dizi Tanımlama ve Değer Atanması
:: Rasgele Sayı
:: Arka Plan Rengi Ayarlama
:: Form İşlemleri
:: Jump Menü Kullanma
:: Örnek1
:: If Then1
:: If Then2
:: If Then3
:: For Next1
:: For Next2
:: For Next3
:: For Next4
:: For Next5
:: For Next6
:: For Next6a
:: For Next6b
:: Döngüler1
:: Döngüler2
:: Döngüler3
:: SessionId
:: Şifreli Sayfa
 
Anasayfa | Kurumsal | Hizmetler | Kampanya | Referanslar | İletişim |